Trovärdighet, nyfikenhet och välvilja i det digitala