Villkor

Användarvillkor (2021-05-31)

1. Tjänsten

Villkor vid köp av kurs eller guide som är framtagen med hjälp av Snacka Snyggts tjänst.

Snacka Snyggt reserverar sig rätten att ändra dessa villkor på denna sida och villkoren kommer appliceras 30 dagar från uppdateringen.

Efter att ha genomfört köpet av en guide eller kurs som producerats av Snacka Snyggt och via de presentationssidor som framtagits av Snacka Snyggts verktyg får du tillgång till materialet. Vid genomförandet av köpet registrerar du ett kundkonto för att ta del av material via Snacka Snyggts tjänst eller använder ett tidigare registrerat konto. När köpet gått igenom kommer du in i Snacka Snyggts tjänst och tar del av materialet.

Skapande av kundkonto medges endast den som har en giltig e-postadress. Du ansvarar för att den e-postadress som angivits är riktig och aktiv.

För att registrera dig i Snacka Snyggt ska du ha fyllt 18 år.

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår Personuppgiftspolicy.

2. Betalning

Då köpet sker genom en presentationssida som framtagits av Snacka Snyggts verktyg finns följande betalningsalternativ.

Betalning hanteras genom Billmate online, som erbjuds i samarbete med Billmate AB. Billmate AB skiljer på köp och betalning. Först bekräftar du ditt köp, sedan väljer du hur du vill betala. Du kan välja på Billmate faktura eller att betala direkt med kort eller med banköverföring.

Billmate Online: Genom att använda Billmate online godkänner du billmate AB:s ( 556918-4129, Östergatan 20, 211 25 Malmö), “Billmates”, villkor och integritetspolicy. För att få använda Billmate online måste du vara minst 18 år.

3. Ångerrätt

Då du köper tillgång till en tjänst gäller inte distanshandelslagen. Då betalningen gått igenom och du fått tillgång till materialet anses ångerrätten förbrukad. Ångerrätten gäller inte heller defekta eller felaktiga varor. Är produkten defekt eller felaktig är du istället välkommen att kontakta vår kundservice och göra en reklamation till jagvill@snackasnyggt.se.

4. Tekniska förutsättningar

Tjänsten kräver tillgång till internet samt en modern/uppdaterad webbläsare. Du ansvarar själv för de kostnader som uppstår i användandet av internetuppkoppling.

5. Ansvar

Vid köp av en kurs eller guide gäller tillgången till materialet endast för den personen som har köpt det. Du får inte på något sätt sprida vidare innehållet till andra eller dela lösenord till ditt konto.

6. Snacka Snyggt

Material köpt via Snacka Snyggt finns tillgängligt vardagar 9-16. Snacka Snyggt ger dock inga garantier för att tjänsten alltid är fri från fel eller avbrott. Om brister eller avbrott i tjänsten uppstår skall Snacka Snyggt ges möjlighet att rätta till dessa utan att avtalsbrott skall anses föreligga. Snacka Snyggt har också rätt att, i rimlig omfattning, stänga tjänsten för till exempel uppgraderingar och service.

7. Lagval

Tvist enligt dessa villkor skall avgöras enligt svensk lag i Stockholms Tingsrätt.

Frågor kring dessa villkor riktas till Snacka Snyggt AB, Magnus ladulåsgatan 3, 118 65 Stockholm eller jagvill@snackasnyggt.se

Personuppgifter – hur dom hanteras och används

För att registrera sig i Snacka Snyggts tjänst krävs endast e-mail adress och För och Efternamn. När du uppger dina personuppgifter hos oss godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. I detta ingår att vi kommer informera dig om uppdateringar som sker i de material du har tillgång till och om generella uppdateringar i tjänsten.

Du medger också att vi delar denna persondata med den kund som är avsändare för kursen eller guiden som skapats med hjälp av Snacka Snyggt.

Vid avregistrering av ditt Snacka Snyggt konto kommer Snacka Snyggt radera alla uppgifter om dig. Du har rätt att skriftligen utan kostnad begära ett registerutdrag eller rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter om dig. Du kan också spärra uppgifterna mot marknadsföring